Få rätta grunden!

Ung i Tyresös förberedande insatser riktar sig till dig som är osäker på vad du vill, kan och orkar.

Du får en möjlighet till en bra grund inför dina kommande steg till studier eller arbete.
Det kan till exempel bestå av samtalsstöd, självstärkande och motiverande kurser. Vi kan även ta upp frågor om din livssituation och du kan få stöd och hjälp kring kost, sömn, motion och stress.

Kom gärna på Drop-In, onsdagar 13:00 – 14:00 för mer information eller kontakta någon i teamet.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare