Länkar

Arbetsförmedlingens hemsida finns mycket bra information för dig som är ung.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen behöver du aktivitetsrapportera varje månad.

Är du intresserad av att börja studera kan du hitta inspiration här?

Webbplatsen ungochasperger.se riktar sig till unga mellan 16 – 25 år, boende i Stockholms län, med Aspergerdiagnos. Syftet med webbplatsen är att unga med diagnosen ska få kunskap om Aspergers syndrom, kunna läsa exempel på svårigheter och strategier, få höra personliga berättelser samt ges vägledning kring vilket stöd de kan få från samhället.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare