Sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Genom att arbetsträna på ett socialt företag får du en möjlighet att arbeta utifrån dina egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja dig själv.

Det finns i dag tio arbetsintegrerande sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Mer information hittar du på Samordningsförbundets Östra Södertörn

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare