Mot nya mål

Mot arbete

Vi stöttar dig i att hitta ett arbete utifrån just dina förutsättningar. Det kan vara allt från att skriva ett CV till att vi följer med ut på arbetsintervjun och vi uppstart av praktik/arbete.

Jobbsökaraktiviteter kan vara att få hjälp med ett cv, intervjuträning eller ett extra stöd för att komma ut på praktik/arbete. Det kan t ex också innebära gemensamma besök på rekryteringsträffar och mässor.

Arbetspraktik kan vara en inledning till anställning. Det kan även vara ett sätt att pröva arbete, vad man trivs med och fungerar. Du har tillgång till Arbetsförmedlingens insatser och program samt till Kommunens arbetsinriktade verksamheter.

Mot studier

Vi stöttar dig i att hitta studier utifrån just dina önskemål och förutsättningar. Det kan vara allt från att gå igenom tidigare studier och betyg till att få information om CSN.

Studievägledning kan vara att tillsammans med vår Studie- och yrkesvägledare diskutera vilken form av studier som är lämpliga, vilka ämnen du kan behöva läsa alternativt om du vill läsa något yrkesinriktat. Via Studie- och yrkesvägledare kan du även få kontakt med Studerandeteamet på C3L (Komvux) som ger stöd i samband med studier.

Vi gör även studiebesök på olika folkhögskolor.

Kom gärna på Drop-In, onsdagar 13:00 – 14:00 för mer information eller kontakta någon i teamet.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare