På väg mot arbete

Som deltagare i Ung i Tyresö kan vägen till arbete se olika ut. De flesta av våra deltagere vill arbeta men har få eller inga tidigare arbetslivserfarenheter. Därför behöver vi samarbeta med dig som arbetsgivare!

Praktik/arbetsträning
För de deltagare som står nära ett arbete och vet vad de vill är praktik ofta rätt steg vidare mot ett arbete. Våra deltagare har förberetts på olika sätt inför sin praktik och syftet med praktiken är klart och tydligt för båda parter. Det kan handla om inledning på en anställning, att få ökad kunskap om ett yrke eller få referenser samt intyg på den erfarenhet man fått.

Arbetsträning är ett första steg för en del av deltagarna att påbörja sin väg in på arbetsmarknaden. Man kan börja allt från några timmar i veckan för att sedan utöka tiden. Syftet med arbetsträningen kan vara att man behöver komma igång med rutiner och få en bättre struktur i vardagen till att hitta vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga.

Under praktiken/arbetsträningen kommer Ung i Tyresö ut på uppföljningar för att finnas som stöd både till Er som arbetsgivare och till deltagaren.

Studiebesök
Ett annat sätt kan vara att genomföra ett kortare studiebesök på arbetsplatsen, antingen individuellt eller i grupp. Våra deltagare får då förbereda sig med frågor om yrket, branschen och arbetsplatsen. Ung i Tyresö tar även gärna emot studiebesök från arbetsgivare för att till exempel berätta om hur det går till vid en rekrytering.

Anställning
När du är i behov av personal kan vi vara ett bra alternativ då vi känner deltagarna väl och kan hitta rätt person till uppdraget. För att underlätta och få rätt person till uppdraget så kommer vi gärna ut till Er och diskuterar ett lämpligt upplägg. Vi finns även kvar som ett stöd efter rekryteringen.

Många av våra deltagare har behov av anpassningar i arbetet. Anpassningar kan vara allt från få stöd i sin planering och struktur i jobbet till att kunna pausa för att bibehålla arbetsförmågan under dagen. Det finns många former av stöd både ekonomiska och praktiska som vi kan hjälpa till med i samband med det.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare