För dig som arbetsgivare

De allra flesta unga kommer ut i arbete, en del direkt efter gymnasiet och andra efter fortsatta studier. Några grupper har svårare att få fäste på arbetsmarknaden. Då gäller det att fokusera på möjligheter framför hinder.

Unga som inte avslutat gymnasiet och unga med funktionsnedsättningar är två grupper som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. I Ung i Tyresö arbetar vi för att underlätta för dig som arbetsgivare att anställa unga som är i behov av lite mer stöd. Vi vet att man ofta med enkla medel kan anpassa arbetsplatsen t ex kan det handla om att ha en tydlig struktur i arbetet och att ge personer utrymme för återhämtning.

Vi finns till både för er som arbetsgivare och ger stöd och handledning men även för ungdomen. Vi kommer ut på uppföljning och har tillgång till arbetsförmedlingens insatser och stöd.

Kontakta oss på Ung i Tyresö så berättar vi mer om vad vi kan göra för att hjälpa dig igång. Tillsammans kanske vi kan utveckla idéerna och lyfta tankarna till nästa nivå.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare