Sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor. De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Genom de sociala företagen får deltagaren en möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar för att så småningom kunna försörja sig själva.

Det finns i dag nio arbetsintegrerande sociala företag i Haninge och Tyresö. I Tyresö finns JobbVerket, Grow och Bönorna.