Aktuell statistik

Under 2017 deltog 249 deltagare i Ung i Tyresö (92 kvinnor och 157 män), varav 133 var nya deltagare.

De flesta som kom till Ung i Tyresö remitterades in via egen anmälan (49 %). Resterande kom via arbetsförmedlingen (21 %), skolan (17 %), socialförvaltningen (8 %) samt övrigt (5 %).

Av de 133 nya som remitterades in hade 62 % avslutad grundskola som högsta utbildningsbakgrund. Övriga 5 % saknade slutbetyg från grundskola, 20 % hade avslutat gymnasium. Övriga 13 % saknade uppgift om utbildningsbakgrund.

70 % (116 av 165) av de som avslutats har fått arbete eller börjat studera. Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn (69 % kvinnor och 71 % män).

Omsättningen till arbete eller studier är hög, hela 47 %. Måttet består av antalet som avslutats till arbete eller studier i förhållande till det totala antalet inskrivna under året.

18 % avslutades av känd orsak (13 rehabilitering, 8 flytt, 2 sjukskrivning, 2 föräldraledig och 5  av annan orsak).

Resterande 11 % avslutades av okänd orsak d v s att vi tappat kontakten med deltagaren.

Den genomsnittliga inskrivningstiden är 13 månader.

De vanligaste insatserna under året har varit arbetsträning, praktik och specialiststöd från arbetsförmedlingen.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare