För vem finns vi?

Ung i Tyresö riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och bosatt i Tyresö kommun.

Du har behov av stöd och vägledning för att hitta arbete eller välja studier. Kanske vill du ha stöd med att hitta din motivation? Gemensamt för de flesta ungdomar vi träffar är att man, av olika anledningar, inte slutfört studier på gymnasiet eller grundskolan.

Hos Ung i Tyresö arbetar ett samverkansteam bestående av studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare samt vägledare.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Eva Larsson
Arbetsförmedlare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Matilda Andersson
Arbetsförmedlare
Monika Gullberg
Vägledare