Historik

Ung i Tyresö bildades 2010 som en insats mellan Tyresö kommun och Arbetsförmedlingen med finansiellt stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Inledningsvis ingick alla unga mellan 16-24 år i målgruppen.

Under 2011-2014 ingick ungdomsinsatserna i ett ESF-projekt i syfte att utveckla en modell för tidiga insatser som skulle fånga in och motivera ungdomar vidare mot arbete eller studier. Under 2013 förändrades målgruppen då det visade sig att de unga som var i behov av mycket stöd blev kvar i projektet. Förändringen innebar att Ung i Tyresö hädanefter vände sig till unga mellan 16-24 år som var i behov av samordnat stöd och som ofta avslutat grundskola/gymnasiet i förtid. Totalt arbetade Ung i Tyresö med 1 112 deltagare under projektperioden.

Från och med 2015 är Ung i Nynäs och Ung i Tyresö implementerade med visst stöd från Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Leonard Kihlgren
Verksamhetsledare
Wanja Janeheim
Vägledare
Lisa Sidell Lundin
Studie- och yrkesvägledare
Therese Kervefors
Arbetsförmedlare
Ulrika Ojanne
Vägledare