Överenskommelse

Tyresö kommun, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn och Samordningsförbundet har gemensamt kommit överens om att samverka för att minska ungdomsarbetslösheten i Tyresö. Ung i Tyresö är en viktig del i denna samverkan.

Från Delegationen Unga till arbete (DUA) har parterna fått statsbidrag för att kunna åstadkomma en ännu mer effektiv samverkan. Bland annat har en DUA-samordnare anställts, Jonas Hallebjörk, för att öka samordningen i kommunen och utveckla företagssamarbetet. Inom kort kommer två unga uppsökare att anställas för att nå fler unga som står utan arbete och studier.