Samarbetsparter

Syftet med Ung i Tyresö är att göra det enkelt för unga som är i behov av stöd att komma vidare mot arbete eller studier. Vi vill att man ska få EN planering och EN plats att vända sig till. I Ung i Tyresö samverkar därför kommun och Arbetsförmedling (med stöd av Samordningsförbundet Östra Södertörn) och stöttar med det nätverk som är viktigt för varje enskild individ.

Om du som myndighetsperson kommer i kontakt med unga vuxna mellan 16-24 år som behöver stöd för att komma vidare mot arbete eller studier går det bra att vända sig till oss.

Vi har tagit fram en checklista för unginsatserna för att underlätta för dig att identifiera vilka som kan vara aktuella.

Du kan antingen ringa oss och rådgöra först eller direkt skicka oss underlag via Samtycke och anvisning till Ung i Tyresö . För att vi ska kunna prata om remitteringen krävs att vi även får in ett samtycke. I samtycket till Ung i Tyresö ingår även ett samtycke till Resursrådet/En väg in, där även Försäkringskassan och vården ingår. I Resursrådet/En väg in kan ärendet få en genomlysning och deltagaren kan få ta del av olika insatser t ex case manager eller Stationen. Vi rekommenderar därför att båda rutorna kryssas. Underlagen skickar du till

Ung i Tyresö, Tyresö kommun.